torsdag 10 november 2016

17 januari

Så är den över, märkligaste 18 månaders kampanjen. 15 löpare i primärvalsmanegen. En kvar. 17 januari tillträder en ny president för den svulstiga hegemonins "örnnäste". Vad händer med Obamacare, muren/järnridån, invandringen, Rysslandläget, protektionismen, alla människors lika värde blir det alla vita mäns lika...?
En man av etablissemanget, en man som framhåller sin "folklighet" och avantgardistiska makthållning.
Förlegad, unken och drypande av populärpolitisk chauvinism.
17 januari...