måndag 11 april 2016

Åren som bara går

Senhöst 2013. Den lilla lillsnubben och storebror Gunnar
Nära syskon; intensivt, kärleksfullt, hett,blixtrande och livslångt.
Törsten och hungern! Önskan om många barn. Önskan om äventyr, stormande kärlek och livstörst. Äntligen är Född 2010 tillbaka med sin andra säsong! Dokumentär litteratur, tv, filmer... om livet med och om barn. Jag slukar allt. Kanske för att känna igen mig. Hitta beröringspunkter. Det gemensamma. Jag är ingen "bullförälder". Ingen "hönsförälder". Jag är varken konventionell eller icke konventionell. Jag har svårt att relatera mitt föräldraskap i möten. Jag älskar Född 2010 just för att jag kan känna igen mig i olikskapet mellan alla familjer. Jag är alla och ingen. Det enda jag med säkerhet vet är att föräldraskapet är den mest definierande delen av mig. Det som är vackert och älskvärt när åren går.